top of page

 about | historia

Grupa artystyczna M37A powstała w 2015 roku z inicjatywy Ewy Marii Romaniak.

Jej celem jest wytworzenie wspólnego pola działań twórczych oraz podjęcie tematyki związanej z szeroko pojętym terminem przestrzeni.

Członkami grupy są: Anna Sołtysik, Bartłomiej Domagała oraz Ewa Maria Romaniak jednak trzeba zaznaczyć, że skład ten cały czas się kształtuje i rozwija.

W działaniach grupy brali udział również liczni zaproszeni artyści. Stąd podział

na członków, uczestników oraz gości. Najważniejszym uczestnikiem grupy była

bez wątpienia Paulina Kargula będąca członkiem przez pierwsze 2 lata istnienia grupy. Ze względów osobistych biorąca udział okazjonalnie w działaniach m37a, podobnie jak Mateusz Turek i Beata Weber.

 

23 października 2015 roku odbył się pierwszy wernisaż wystawy grupy - Przestrzeń Szkiców, w której brały udział Paulina Kargula oraz Ewa Maria Romaniak. Dzień ten jest symboliczną datą rozpoczęcia działań grupy.

Utworzenie grupy wiąże się z próbą przeniesienia przestrzeni wspólnych działań twórczych zapoczątkowanych w POKOJU JEDEN tzw. „dzielnicy Brooklin” akademika ASP gdzie poznały się artystki.

 

Nazwa M37A jest skrótem od pierwotnej nazwy grupy „MIESZKANIE37A”, która wywodzi się od adresu pierwszej pracowni zlokalizowanej w Krakowie.

 

Celem grupy M37A jest wytworzenie PRZESTRZENI rozumianej, jako:

- PRZESTRZEŃ FIZYCZNA – realne miejsce wspólnych działań twórczych;

- PRZESTRZEŃ MENTALNA – wzajemne wsparcie twórców, dialog oraz inspiracja.

Pojęcie PRZESTRZENI jest również głównym tematem działań grupy, która czerpiąc

z niej inspiracje, jednocześnie bada i analizuje ją w różnych aspektach.

 

bottom of page