top of page
STRUKTURY RELACJI
STRUKTURE OF RELATIONSHIP
ZREALIZOWANY
WYSTAWA 25.02-08.04.2017
PODZIEMIA PRACOWNI M37A - WROCŁAWSKA 66
WERNISAŻ 25.03.2017 GODZ.17:17

 

Wystawa prezentuje twórczą odpowiedź na temat Struktur Relacji.

Temat ten to próba analizy oraz przedstawienia układu wzajemnie powiązanych elementów składowych, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy. Odzwierciedlenie oddziaływania między dwoma bądź większą liczbą podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów, elementów. Rozpatrywane zjawiska obejmują:

- stosunek lub zależność pomiędzy elementami, pojęciami i skalami;

- związki, jakie występują pomiędzy elementem lub grupą elementów;

- połączenia elementów pewnymi zależnościami lub własnościami.

uczestnicy | participants

uczestnicy

Paulina Kargula

Mateusz Turek

Beata Weber

Ewa Maria Romaniak

Please reload

podsumownie
galeria
publikacje
bottom of page