top of page

members of the group | członkowie grupy

Ewa Maria Romaniak

founder of the group | założycielka grupy

Urodzona w 1987 roku w Krakowie, wychowała się w Rabce-Zdrój, obecnie zawodowo związana z
Zakopanem. Absolwentka zarówno Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej, jak również Wydz. Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (kierunek scenografia). Dyplom ze scenografii obroniony w 2014 roku pod kierunkiem prof. Małgorzaty Komorowskiej. Aneks malarski wykonany w pracowni prof. Teresy Rzepickiej – Kotkowskiej. Stypendystka wymian zagranicznych: VIA University Collage w Danii oraz TEC de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W swojej pracy naukowej porusza zagadnienia związane z teatrem i architekturą, działa na styku tych dziedzin, badając ich wzajemne oddziaływanie.

W pracach artystycznych porusza tematykę cyklu życia odnosząc się do osobistych
przeżyć oraz tematykę górską czerpiąc inspiracje z własnych doświadczeń wysokogórskich.
Założycielka grupy artystycznej M37A, członek SARP, ZPAP oraz KW Zakopane.

Anna Sołtysik

member of the group | członek grupy | 2017

Urodzona w 1983 roku w Krakowie, absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury (2007), Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej (2014), czeladnik rzeźby i plecionkarstwa (2014). Artystka zajmuje się różnymi technikami rzemiosła artystycznego ze szczególnym naciskiem na plecionkarstwo i rzeźbę (drewno, brąz, wiklina).

Stypendystka programu Socrates-Erasmus (2005) na Bauhaus Universität w Weimarze (Niemcy). Uczestniczka Międzynarodowych Akcji Artystycznych w Woli Sękowej (2015, 2016). W kwietniu 2016 roku odbyła się pierwsza wystawa indywidualna prezentująca rzeźby z brązu i fotografię artystyczną. Od czterech lat pracuje, jako adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim w Zakładzie Architektury Krajobrazu.

Tematyka, jaką zajmuje się artystka w rzeźbach jest różna, z jednej strony związana ze światem natury, istot przyziemnych, które występują często w większej skali. Drugi nurt związany jest z symbolicznym przedstawieniem emocji, dążeń, niepowodzeń i pragnień. Są one ukazane za pośrednictwem postaci najczęściej hybrydy - człowieka i jakiejś istoty.

Wykonywane instalacje z drewna lub wikliny, związane z kontekstem miejsca, są rodzajem znaku, elementu symbolicznego w przestrzeni otwartej.

Bartłomiej Domagała

member of the group | członek grupy | 2017

Urodzony w 1987 roku w Rabce-Zdroju.
Absolwent kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum. Pracę licencjacką „Solaris Stanisława Lema i jego filmowe adaptacje” obronił w 2014 roku, a magisterską „Kicz i kamp - kino Kena Russella” w roku 2016.
Od zawsze związany z kinem. Obecnie pracuje jako operator w Kinie Pod Baranami. Współpracuje autorsko z magazynem społeczno-kulturowym FUSS, a poezję pisze do szuflady.

Były członek niesformalizowanego, nieistniejącego już, kolektywu 449, wraz z którym uczestniczył między innymi w projekcie Cracow Gallery Weekend KRAKERS.

Please reload

participants | uczestnicy

Paulina Kargula

participant | uczestnik /2015-2017/

Urodzona w roku 1994 w Tarnowie. Aktualnie absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki, studiuje na Wydziale Form Przemysłowych. Pracuje wraz z Beatą Weber i Markiem Pawłowiczem nad projektem wnętrza do Nowej Syreny Sport w ramach dyplomu licencjackiego – współpracując z KHM Motor Poland.

Stypendystka wymiany zagranicznej Accademii di Belle Arti di Brera Milano w 2016 roku.

W pracowni Metodyki Projektowania zapoznała się techniką wyrobu szkła i drewna. Współpracowała razem z Krakowskim Centrum Ceramiki i Szkła oraz z Technikum Stolarskim w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zajmuje się głównie projektowaniem 3D poza tym malarstwem, rzeźbą, fotografią: cyfrową, analogową i zapomnianą techniką gumy arabskiej.

Mateusz Turek

participant | uczestnik /2017/

Urodzony w 1990 roku. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dyplom zrealizowany w pracowni drzeworytu w 2016 roku.

Zajmuję się grafiką projektową, grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem, jak również nowymi mediami.

Laureat nagrody Grand Prix Grafika Roku 2015 ASP w Krakowie, a także nagrody International Awards (Atlante VII Premio de Gravado, Spain).

Ważniejsze wystawy: Triennale Plakatu Trnava 2015 (Słowacja), 9 Triennale Grafiki Polskiej Katowice, Grand Prix Grafika Roku 2015 ASP w Krakowie, Atlante VII Premio de Gravado (Hiszpania).

Beata Weber

participant | uczestnik /2016-2017/

Urodzona w 1994 roku, pochodząca z Lublina. Aktualnie mieszka, pracuje, studiuje i tworzy w Krakowie.

Absolwentka I stopia Ogólnokształącej Szkoły Muzycznej oraz studiów I stopnia na Akademii Sztuk Piękych w Krakowie - Wydział Form Przemysłowych (promotor: dr hab. Marek Liskiewicz,Pracownia Rozwoju Nowego Produktu).

Do najważniejszych osiągnięć należą: Wyróżnienie honorowe „Honorable Glassberry Our Customers Selection” w międzynarodowym konkursie Glassberries Design Awards 2016 oraz stypendia: Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2016); Marszałka Województwa Lubelskiego(2013) oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2010-2012.

Zawodowo działa w zakresie projektowania produktu i projektowanie graficznego, ale zajmuje się również malarstwem, fotografią, modelarstwem i plane spottingiem. Jej pasją jest lotnictwo.

Please reload

guests | goście

Natalia Bieńkowska

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Sylwia Bobeł

guest | gość /przestrzeń osiedla, przestrzeń ulicy/

Grzegorza Bugaj

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Olga Bukowska

guest | gość /przestrzeń osiedla, przestrzeń endokarpu, przestrzeń ulicy/

Agnieszka Burzej

guest | gość /przestrzeń ulicy, full kolor/

Ewa Dąbrowska

guest | gość /full kolor/

Weronika Dziepak

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Katarzyna Elwart

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Paweł Kamykowski

guest | gość /przestrzeń osiedla/

Piotr Kolanko

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Dorota Marszalik

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Anna Mazur

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Anna Pachniowska

guest | gość /przestrzeń osiedla/

Karol Palczak

guest | gość /przestrzeń osiedla/

Agata Pęcak

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Dominik Rogus

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Joanna Rudzińska

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Jan Sajdak

guest | gość /full kolor, przestrzeń pasji/

Kaja Sawicka

guest | gość /przestrzeń pasji/

Anna Skoczeń

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Małgorzata Steć

guest | gość /przestrzeń ulicy/

Bożena Szumilas

guest | gość /przestrzeń osiedla/

Olga Ząbroń

guest | gość /przestrzeń osiedla/

Please reload

bottom of page