top of page
PRZESTRZEŃ METAMORFOZY
SPACE OF METAMORPHOSIS
WYSTAWA WIRTUALNA
3 PRZESTRZENIE = 3 LOKALIZACJE = 3 ARTYSTÓW
WERNISAŻ 22.10.2020 GODZ.20:02

Materiał z wirtualnego wernisażu jest w trakcie przygotowania do udostępnienia.

Link do filmów przygotowanych w ramach wystawy:

Przestrzeń Metamorfozy - Bartłomiej Domagała (Cracow Art Week KRAKERS 2020)

Przestrzeń Metamorfozy - Anna Sołtysik (Cracow Art Week KRAKERS 2020)

Przestrzeń Metamorfozy - Ewa Maria Romaniak (Cracow Art Week KRAKERS 2020)

 

m37a_2020_przestrzeńmetamorfozy_krakers

Metamorfoza to proces, który jest obecny w kulturze

od starożytności. Dotyczył przemian bohaterów, bóstw, świętych, postaci fikcyjnych i historycznych.

Obecna w literaturze, sztuce, także w kulturze masowej, może dotyczyć różnych sfer. Począwszy od zmian wewnętrznych – charakteru, sposobu myślenia, przekonań, czy nawyków osoby, aż do zmian zewnętrznych, czasami drastycznych, warunkowanych chociażby dostosowaniem się do „ideału” pokazywanego w mediach.

W sztuce metamorfozę przeszły m.in. formy przekazu, materialne manifestacje, a także funkcje oraz rolę, jaką pełni w obecnym czasie. Sztuka oprócz estetycznej kontemplacji proponuje szereg różnych doznań mających na celu: emocjonalne poruszenie, wskazanie ważnego tematu, skłonienie do refleksji, wywołanie dyskursu czy też wyrażenie sprzeciwu. Sztuka może działać również poprzez różnorodne przestrzenie (otwarte - zamknięte), wnętrza (proste, puste, wypełnione), a w efekcie oddziaływać na wiele zmysłów. Wynikiem tych oddziaływań są zupełnie innego typu doświadczenia, przekazywane przez zaprojektowaną w unikalny sposób rzeczywistość (również wirtualną).

Przestrzeń metamorfozy jest odpowiedzią grupy m37a na tegoroczny temat KRAKERSA „Sztuka pojęcie otwarte”. W swoich przestrzeniach artyści m37a podejmą się w pierwszej kolejności zbadania różnych aspektów metamorfozy biorące pod uwagę świat wewnętrzny i zewnętrzny, a następnie zaprezentują wyniki swoich poszukiwań i rezultaty poprzez formę wystawy wirtualnej zaaranżowanej w różnych lokalizacjach przez każdego z twórców indywidualnie. Podczas nietypowego wernisażu, artyści połączą się ze sobą oraz zaprezentują prace i podejmą polemikę z gośćmi poprzez transmisję na żywo dostępną online.

Cały projekt ma być również zaprezentowany w postaci filmu dokumentalnego dostępnego online.

Przemiany w sztuce w czasie ostatniego półwiecza, pokazały że pojęcie sztuki nieustannie się zmienia. Wiele nurtów w sztuce powstało jako przejaw krytyki, zamanifestowania swojego zdania, czy pokazania problemu jednostki, lub całych społeczności. Metamorfoza więc jest (i zawsze była) stanem faktycznym sztuki aktualnej dla danych czasów; dotyczy środków wyrazu, tematyki, samego artysty, a nawet odbiorcy. „Przestrzeń metamorfozy” ukaże różne tematy i w zamierzeniu ma oddziaływać na wiele zmysłów odbiorcy, stając się „czymś więcej” niż przedmiotem estetycznej kontemplacji.

Przestrzenią wystawy mają być przestrzenie zaaranżowane indywidualnie przez artystów w dowolnej przestrzeni. Kameralna przestrzeń galerii M37A przejdzie swoją metamorfozę na potrzeby rzeczonego wydarzenia oraz rozszerzy przestrzeń poprzez możliwości współczesnych technologii.

Założeniem wydarzenia jest symultaniczny przekaz do mediów społecznościowych, umożliwiający komunikację odbiorców wirtualnych z obecnymi artystami w swoich przestrzeniach. Ten zabieg ma na celu zwiększenie oddziaływania społecznego wydarzenia poprzez możliwość udziału zainteresowanych odbiorców również w sposób wirtualny na żywo

Anna
Bartek
Ewa
bottom of page