top of page
(DE)KONSTRUKCJA
(DE)CONSTRUCTION
WIRTUALNA GALERIA M37A
WERNISAŻ 16.06.2021 GODZ.19:16
 
Przekierowanie do nagranej transmisji z wernisażu FB

Link do wirtualnej galerii: M37A (DE)KONSTRUKCJA krakers

m37a_2021_de-konstrukcja_krakers_plakat_

(DE)KONSTRUKCJA to odpowiedź grupy M37A na tegoroczny temat Cracow Art Week KRAKERS 2021 – (NO)HOPE. Może być ono interpretowane w sposób dualny: optymistyczny lub pesymistyczny, ukazuje zmienność postrzegania rzeczywistości, ale także (nie)pewnej przyszłości.

W swoich indywidualnych pracowniach, artyści grupy M37A podjęli się w pierwszej kolejności zbadania różnych aspektów tytułowych zagadnień biorąc pod uwagę świat wewnętrzny i zewnętrzny. Wyniki swoich poszukiwań i badań zostaną zaprezentowane podczas wystawy podejmując jednocześnie polemikę z gośćmi odwiedzającymi wirtualną galerię.

Na świecie realizowane są kolejne inwestycje – konstrukcje, rozumiane dosłownie jako obiekty przestrzenne, ale także jako nowe idee. Zwiększający się stopień zainwestowania terenu oraz nadmierne użytkowanie zasobów naturalnych przez współczesną cywilizację prowadzi do destrukcji. Degeneracji ulega zarówno środowisko naturalne, jak również kondycja świata wewnętrznego psychicznego i duchowego współczesnego człowieka. Przytłoczenie nadmiarem, powoduje destrukcję, m.in.: psychiki, woli, marzeń, kontaktów i relacji społecznych oraz ogólne odczucie przytłoczenia i zagubienia. Intensywne tempo życia, nadmierna zabudowa terenów miejskich, a także przebodźcowanie informacjami, doprowadza do zdezorientowania jednostki. Zarówno wewnętrzne pragnienia, marzenia, a także problemy współczesnego człowieka, ukryte są przed hałaśliwym światem.

Zaprezentowane prace artystów grupy M37A, w sposób wielowątkowy opowiadają historie dotyczące tematu konstrukcji-destrukcji, dotyczące świata wewnętrznego i zewnętrznego, które uwidoczniły się podczas pandemii.

Wystawa ma dotknąć uniwersalnych zagadnień i problemów jednak niewątpliwie z uwagi na czas w jakim będą odbywać się twórcze poszukiwania, efekty będą nosić znamiona nastrojów panujących w czasach pandemii. Aktualna sytuacja geopolityczna dodatkowo potęguje potrzebę analizy i dyskusji na temat kondycji jednostki oraz całego społeczeństwa. Rozważania te wyjściowo będą prowadzone w sposób dualny, z perspektywy hasła (NO)HOPE przez co bezpośrednio odniosą się do tematu przewodniego tegorocznego CRACOW ART WEEK KRAKERS 2021.

Aktualny czas pandemii to również czas izolacji społecznej, czas powszechnego lockdownu. Wprowadzane ograniczenia kontaktów podyktowane są zachowaniem bezpieczeństwa dla nas i innych. Jest to jednak również często destrukcja relacji osobistych z drugim człowiekiem. Pojawiające się nowe pomysły na zachowanie kontaktów w dużej mierze podparły się technologią teleinformatyczną i wyewoluowały do wirtualnego wymiaru. Taki substytut relacji nie jest w stanie jednak w pełni zastąpić bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Warto zastanowić się jak analogicznie wygląda kontakt ze sztuką.

Prezentowane przez artystów grupy M37A prace, będą efektem twórczych poszukiwań odpowiedzi na powyższe rozważania oraz mogą stać się łącznikiem, który daje nadzieję, który pokazuje że mamy podobne doświadczenia, przemyślenia i troski co odbiorca tych prac. To jest ten element który daje nadzieję w świecie w którym wzrasta kryzys rozumiany jako zagrożenie na wielu płaszczyznach.

Bartek
Anna
Ewa
bottom of page